Regulamin oferty specjalnej X-Rite / Adobe

 

  1. Promocja ważna dla wszystkich klientów, którzy zakupili kwalifikowany produkt i1Display Pro, i1Display Pro Plus, i1ColorChecker Photo Kit, i1ColorChecker Pro Photo Kit lub i1Studio oznaczony specjalną naklejką Adobe w wyznaczonym terminie.
  2. Oferta obowiązuje w dniach 1 pazdziernik – 31 grudnia 2019. O unikalny kod do otrzymania Planu fotograficznego można wnioskować do 31 stycznia 2020. Odwiedź stronę xritephoto.eu/adobe, aby uzyskać wskazówki jak otrzymać unikalny kod promocyjny.
  3. Podczas rejestracji produktu wymaganej do otrzymania rocznego Planu fotograficznego Adobe Creative Cloud, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz załączyć zdjęcie, skan dowodu zakupu lub zdjęcie e-maila potwierdzającego zakup. Spełnienie powyższych warunków pozwoli naszym pracownikom oddzielić poprawnie złożone wnioski, od wniosków wypełnionych niepoprawnie, które będą odrzucane.
  4. O Plan fotograficzny Adobe Creative Cloud należy wnioskować zgodnie z instrukcjami zawartymi w mailu potwierdzającym poprawne złożenie wniosku.
  5. Po pomyślnym złożeniu wniosku, zostanie wysłany e-mail potwierdzający, wskazujący kolejne kroki umożliwiające aktywację planu. Jeśli oferta upoważnia klienta do otrzymania bezpłatnego planu fotograficznego, otrzyma on unikalny kod w mailu potwierdzającym złożenie poprawnego wniosku. Jeśli oferta wymaga dodatkowej płatności, instrukcje zakupu planu członkowskiego zostaną wysłane w kolejnym e-mailu.
  6. Podczas składania wniosków oraz zakupu, prosimy o podawanie tego samego adresu e-mail, usprawni to proces nadania kodu i śledzenia płatności.
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa unikalnemu, otrzymanemu e-mailem kodowi należy do obowiązku kupującego. X-Rite Photo Europe może wysłać tylko jeden kod do jednego kwalifikowanego produktu. Jeśli podczas rejestracji okaże się, że kod został wcześniej aktywowany, X-Rite Photo Europe będzie badał sprawę.
  8. X-Rite Photo Europe wyda klientowi końcowemu kod do Planu fotograficznego Adobe Creative Cloud, ważny bezterminowo. Kod zostanie wydany za pośrednictwem strony internetowej Adobe, zgodnie z Regulaminem Adobe.
  9. Oferta nie może być łączona z innymi ofertami X-Rite Photo Europe, o ile nie zaznaczono inaczej.
  10. Zaznaczając pole „Wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu od X-Rite Photo” w formularzu rejestracyjnym, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od X-Rite Photo Europe, zawierających oferty specjalne oraz informacje, które mogą Cię w naszym mniemaniu zainteresować Każdy ma możliwość rezygnacji z subskrypcji e-mali
  11. Promocja obowiązuje jedynie na terenie Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki.
  12. Kod promocyjny nie może być przekazywany innej osobie ani wymieniony na gotówkę.
  13. Wniosek o kod musi zostać złożony przez klienta końcowego. Partnerzy handlowi nie mogą wnioskować o kod w imieniu klienta. Zgodnie z warunkami Regulaminu, klient może pobrać subskrypcję po zakupie kwalifikowanego produktu X-Rite.
  14. Zazwyczaj proces nadawania kodu nie trwa dłużej niż 7 dni, proszę jednak wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach procedura może wydłużyć się do 10 dni.
  15. Kod nie może zostać przyznany klientowi, który:
   • nie zakupił kwalifikowanego produktu X-Rite w okresie trwania promocji; oraz/lub
   • nie wypełnił poprawnie wniosku; oraz/lub
   • nie dostarczył dowodu zakupu (skan/zdjęcie paragonu/faktury lub e-mail potwierdzający zakup); oraz/lub
   • nie spełnił któregokolwiek z punktów Regulaminu
   • wykupił kod promocyjny wcześniej
  16. X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niekompletnego, zmienionego lub nieczytelnego wniosku. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginione, spóźnione, zniszczone, nieprawidłowo wypełnione lub zbyt późno ostemplowane przez urząd pocztowy wnioski. Dowód nadania nie będzie uznawany za dowód dostawy.
  17. X-Rite Photo Europe nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne szkody uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w promocji. Dowód nadania nie jest jednoznaczny z dowodem dostawy.
  18. X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków, w celu potwierdzenia zgodności z Regulaminem promocji oraz ewentualnego egzekwowania uzupełniających informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji wniosku.
  19. Wszystkie związane z promocją dokumenty złożone przez uczestnika promocji stają się własnością X-Rite Photo Europe i nie zostaną zwrócone. Składanie fałszywych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dokumentów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z aktualnej i przyszłych promocji X-Rite Photo Europe oraz może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.
  20. Decyzje X-Rite Photo Europe podejmowane w sprawie wszelkich aspektów promocji są ostateczne i wiążące.
  21. X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków promocji bez podania przyczyny, jeżeli wymagają tego okoliczność.
  22. Wszyscy, którzy prześlą niekompletny wniosek zostaną poinformowani o tym mailowo oraz otrzymają możliwość dosłania/uzupełnienia wymaganych informacji w ciągu 7 dni. Jeśli uczestnik nie spełni warunków Regulaminu we wskazanym terminie, wniosek zostanie odrzucony.
  23. Adres do korespondencji – X-Rite Photo Europe, 164 Clapgate Lane, Birmingham B32 3DE, UK. Adres służy do przesyłania wniosków oraz korespondencji związanej z promocją.


Organizatorem promocji jest X-Rite Photo Europe. X-Rite Photo Europe jest nazwą handlową firmy Typemaker Limited.

Dyrektorzy: Geoffrey Clements i Simon Prais
Firma zarejestrowana w Anglii pod numerem: 2850281
Spectrum Point, 164 Clapgate Lane, Birmingham, B32 3DE