Regulamin Oferty Specjalnej X-Rite / Affinity

Promocja obowiązuje wszystkich klientów, którzy zakupili kwalifikowane produkty: i1Display Pro, i1Photographer Kit, ColorMunki Display, ColorChecker Passport Photo lub ColorMunki Photographer Kit oznaczone naklejką promocyjną. Promocja trwa do 31 marca 2018 roku.

Podczas rejestracji produktu wymaganej do otrzymania licencji Affinity Photo, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz załączyć zdjęcie lub skan dowodu zakupu z widoczną datą wystawienia dokumentu lub zdjęcie e-maila potwierdzającego zakup. Spełnienie powyższych warunków pozwoli naszym pracownikom oddzielić poprawnie złożone wnioski, od wniosków wypełnionych niepoprawnie, które będą odrzucane.

Licencję Affinity Photo należy zamówić najpóźniej 45 dni od daty zakupu kwalifikowanego produktu na stronie –  www.affinity.store/redeem

Po pomyślnym złożeniu wniosku, zostanie wysłany e-mail potwierdzający, wskazujący kolejne kroki umożliwiające aktywację subskrypcji. Podczas składania wniosków oraz zakupu, prosimy o podawanie tego samego adresu e-mail, usprawni to proces nadania kodu i śledzenia płatności.

Zapewnienie bezpieczeństwa unikalnemu, pobranemu kodowi należy do obowiązku kupującego. X-Rite Photo Europe może wysłać tylko jeden kod, do jednego kwalifikowanego produktu. Jeśli podczas rejestracji okaże się, że kod został wcześniej aktywowany, X-Rite Photo Europe będzie badał sprawę.

X-Rite Photo Europe wyda klientowi końcowemu kod dla licencji Affinity Photo do wykorzystania na systemach operacyjnych mac OS lub Windows. Kod zostanie wydany za pośrednictwem strony internetowej Affinity, zgodnie z Regulaminem Affinity.

Oferta nie może być łączona z innymi ofertami X-Rite Photo Europe, o ile nie zaznaczono inaczej.

Podając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od X-Rite Photo Europe, zawierających oferty specjalne oraz informacje, które mogą Cię w naszym mniemaniu zainteresować. Każdy ma możliwość rezygnacji z subskrypcji e-mali.

Promocja obowiązuje jedynie na terenie Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki.

Kod promocyjny nie może być przekazywany innej osobie, ani wymieniony na gotówkę lub rabat.

Wniosek o kod musi zostać złożony przez klienta końcowego. Partnerzy handlowi nie mogą wnioskować o kod w imieniu klienta. Zgodnie z warunkami Regulaminu, klient może pobrać lub wykupić licencję, po zakupie kwalifikowanego produktu X-Rite. Zazwyczaj proces nadawania kodu nie trwa dłużej niż 7 dni, proszę jednak wziąć pod uwagę w niektórych przypadkach możliwość przedłużenia się procedury do 14 dni.

Kod nie może zostać przyznany klientowi, który:

nie zakupił kwalifikowanego produktu X-Rite w okresie trwania promocji; oraz/lub

nie wypełnił poprawnie wniosku; oraz/lub

nie dostarczył dowodu zakupu (skan/zdjęcie paragonu/faktury lub e-mail potwierdzający zakup); oraz/lub

nie spełnił któregokolwiek z punktów Regulaminu

wykupił kod promocyjny wcześniej

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niekompletnego, zmienionego lub nieczytelnego wniosku. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginione licencje lub korespondencję, która nie dotarła do naszego autoryzowanego zespołu.

X-Rite Photo Europe nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne szkody uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w promocji. Dowód nadania nie jest jednoznaczny z dowodem dostawy.

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków, w celu potwierdzenia zgodności z Regulaminem promocji oraz ewentualnego egzekwowania uzupełniających informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji wniosku.

Wszystkie związane z promocją dokumenty złożone przez uczestnika promocji stają się własnością X-Rite Photo Europe i nie zostaną zwrócone. Składanie fałszywych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dokumentów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z aktualnej i przyszłych promocji X-Rite Photo Europe oraz może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Decyzje X-Rite Photo Europe podejmowane w sprawie wszelkich aspektów promocji są ostateczne i wiążące.

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków promocji bez podania przyczyny, jeżeli wymagają tego okoliczność.

Wszyscy, którzy prześlą niekompletny wniosek zostaną poinformowani o tym mailowo oraz otrzymają możliwość dosłania/uzupełnienia wymaganych informacji w ciągu 7 dni. Jeśli uczestnik nie spełni warunków Regulaminu we wskazanym terminie, wniosek zostanie odrzucony.

Adres do korespondencji – X-Rite Photo Europe, 164 Clapgate Lane, Birmingham B32 3DE, UK. Adres służy do przesyłania wniosków oraz korespondencji związanej z promocją.


Organizatorem promocji jest X-Rite Photo Europe. XX-Rite Photo Europe jest nazwą handlową firmy Typemaker Limited.

Dyrektorzy: Geoffrey Clements i Simon Prais

Firma zarejestrowana w Anglii pod numerem: 2850281

Spectrum Point, 164 Clapgate Lane, Birmingham, B32 3DE