Regulamin Oferty Specjalnej X-Rite / Affinity

Promocja obowiązuje wszystkich klientów, którzy zakupili jeden z kwalifikowanych produktów oznaczonych naklejką promocyjną. Promocja trwa od 14 stycznia do 15 kwietnia 2019.

ColorMunki Display + Affinity Photo GRATIS

ColorChecker Passport Photo + Affinity Photo GRATIS

ColorMunki Photographer Kit + Affinity Photo GRATIS

i1Display Pro + Affinity Photo GRATIS

i1Photographer Kit + Affinity Photo GRATIS

i1Studio + Affinity Photo GRATIS

Podczas rejestracji produktu wymaganej do otrzymania licencji Affinity Photo, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz załączyć zdjęcie lub skan dowodu zakupu z widoczną datą wystawienia dokumentu lub zdjęcie e-maila potwierdzającego zakup. Spełnienie powyższych warunków pozwoli naszym pracownikom oddzielić poprawnie złożone wnioski, od wniosków wypełnionych niepoprawnie, które będą odrzucane.

Zgłoszenie o przyznanie bezpłatnej licencji Affinity Photo musi zostać wysłane do 30 kwietnia 2019 poprzez stronę: www.xritephoto.eu/affinity

Licencja Affinity Photo musi zostać aktywowana do 31 października na stronie: https://store.serif.com/en-gb/redeem/

Po pomyślnym złożeniu wniosku, zostanie wysłany e-mail potwierdzający, wskazujący kolejne kroki umożliwiające aktywację licencji. Podczas składania wniosków oraz aktywacji licencji, prosimy o podawanie tego samego adresu e-mail, usprawni to proces nadania kodu i aktywacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa unikalnemu kodowi należy do obowiązku klienta. X-Rite Photo Europe może wysłać tylko jeden kod, do jednego kwalifikowanego produktu. Jeśli podczas rejestracji okaże się, że kod został wcześniej aktywowany, X-Rite Photo Europe będzie badał sprawę.

X-Rite Photo Europe wyda klientowi końcowemu kod dla licencji Affinity Photo do wykorzystania na systemach operacyjnych mac OS lub Windows. Kod zostanie wydany za pośrednictwem strony internetowej Affinity, zgodnie z Regulaminem Affinity.

Oferta nie może być łączona z innymi ofertami X-Rite Photo Europe, o ile nie zaznaczono inaczej.

Promocja obowiązuje jedynie na terenie Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki.

Kod promocyjny nie może być przekazywany innej osobie, ani wymieniony na gotówkę.

Wniosek o kod musi zostać złożony przez klienta końcowego. Partnerzy handlowi nie mogą wnioskować o kod w imieniu klienta. Zgodnie z niniejszymi warunkami Regulaminu, klient może pobrać lub wykupić licencję po zakupie kwalifikowanego produktu. Zazwyczaj proces nadawania kodu nie trwa dłużej niż 3 dni, proszę jednak wziąć pod uwagę w niektórych przypadkach możliwość przedłużenia się procedury do 7 dni.

Kod nie może zostać przyznany klientowi, który:

  • nie zakupił kwalifikowanego produktu X-Rite w okresie trwania promocji; oraz/lub
  • nie wypełnił poprawnie wniosku; oraz/lub
  • nie dostarczył dowodu zakupu (skan/zdjęcie paragonu/faktury lub e-mail potwierdzający zakup); oraz/lub nie spełnił któregokolwiek z punktów Regulaminu
  • otrzymał kod promocyjny wcześniej

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niekompletnego, zmienionego lub nieczytelnego wniosku. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginione licencje lub korespondencję, która nie dotarła do naszego autoryzowanego zespołu.

X-Rite Photo Europe nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne szkody uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w promocji. Dowód wysłania zgłoszenia nie jest jednoznaczny z dowodem doręczenia.

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków, w celu potwierdzenia zgodności z Regulaminem promocji oraz ewentualnego egzekwowania uzupełniających informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji wniosku.

Wszystkie związane z promocją dokumenty złożone przez uczestnika promocji stają się własnością X-Rite Photo Europe i nie zostaną zwrócone. Składanie fałszywych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dokumentów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z aktualnej i przyszłych promocji X-Rite Photo Europe oraz może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Decyzje X-Rite Photo Europe podejmowane w sprawie wszelkich aspektów promocji są ostateczne i wiążące.

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków promocji bez podania przyczyny, jeżeli wymagają tego okoliczność.

Wszyscy, którzy prześlą niekompletny wniosek zostaną poinformowani o tym mailowo oraz otrzymają możliwość dosłania/uzupełnienia wymaganych informacji w ciągu 7 dni. Jeśli uczestnik nie spełni warunków Regulaminu we wskazanym terminie, wniosek zostanie odrzucony.

Adres do korespondencji – X-Rite Photo Europe, 164 Clapgate Lane, Birmingham B32 3DE, UK. Adres służy do przesyłania wniosków oraz korespondencji związanej z promocją.

Organizatorem promocji jest X-Rite Photo Europe. X-Rite Photo Europe jest nazwą handlową firmy Typemaker Limited.

Dyrektorzy: Geoffrey Clements i Simon Prais

Firma zarejestrowana w Anglii pod numerem: 2850281

Spectrum Point, 164 Clapgate Lane, Birmingham, B32 3DE