Regulamin promocji X-Rite / dysk zewnętrzny Verbatim 1TB

 1. Promocja ważna dla wszystkich, którzy zakupili kwalifikowany produkt i1Display Pro, i1Display Pro Plus, i1Studio, i1Photo Pro 3, i1Photo Pro 3 Plus, i1 ColorChecker Photo Kit, i1 ColorChecker Pro Photo Kit lub i1 ColorChecker Filmmaker Kit oznaczony specjalną naklejką w wyznaczonym terminie.

 2. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje prawo do złożenia jednego wniosku o bezpłatny dysk zewnętrzny, bez względu na liczbę zakupionych kwalifikowanych produktów X-Rite w okresie trwania promocji.

 3. Oferta obowiązuje w dniach 1 lipca – 30 września 2020 r. lub do wyczerpania zapasu, jednak nie później niż w terminie końcowym składania wniosków wzkazanym poniżej. Wniosek o kod uprawniający do otrzymania dysku zewnętrznego Verbatim 1TB należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie końcowym, tj. do 31 października 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego jak wnioskować o kod prosimy odwiedzić stronę xritephoto.eu/drive.

 4. Podczas rejestracji produktu wymaganej do otrzymania dysku zewnętrznego Verbatim 1TB, należy wypełnić formularz on-line i dołączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu z widoczną datą zakupu lub email potwierdzający zakup kwalifikowanego produktu. Pozwoli nam to na szybką weryfikację wniosków. Brak przesłania czytelnego dowodu zakupu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem skutkuje odrzuceniem wniosku.

 5. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymasz unikalny kod i adres URL prowadzący do strony umożliwiającej zamówienie dysku zewnętrznego objętego promocją. Dodaj jeden dysk zewnętrzny do koszyka, następnie w kasie wprowadź otrzymany kod promocyjny. Wprowadzenie kodu spowoduje usunięcie kosztu dysku zewnętrznego, a naliczona zostanie jedynie opłata za wysyłkę w wysokości 45 zł z VAT.

 6. W przypadku problemów z dostępnością dysków Verbatim, X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do dostarczenia zewnętrznego dysku o podobnej pojemności co oferowany w promocji dysk zewnętrzny Verbatim.

 7. Zapewnienie bezpieczeństwa unikalnemu, otrzymanemu e-mailem kodowi należy do obowiązku uczestnika promocji. X-Rite Photo Europe może wysłać tylko jeden kod do jednego kwalifikowanego produktu.

 8. Oferta nie może być łączona z innymi ofertami X-Rite Photo Europe, o ile nie zaznaczono inaczej.

 9. Zaznaczając pole „Wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu od X-Rite Photo” w formularzu rejestracyjnym, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od X-Rite Photo Europe. Każdy ma możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie w przyszłości.

 10. Promocja obowiązuje jedynie na terenie Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki.

 11. Unikalny kod nie może być przekazywany innej osobie, ani wymieniony na gotówkę.

 12. Wniosek o kod musi zostać złożony przez klienta końcowego. Partnerzy handlowi nie mogą wnioskować o kod w imieniu klienta.

 13. Dysk zewnętrzny zostanie do Państwa wysłany w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 14. Kod nie zostanie wydany, a wniosek zostanie odrzucony, jeśli uczestnik promocji:
  • nie zakupił kwalifikowanego produktu X-Rite w okresie trwania promocji; oraz/lub
  • nie wypełnił poprawnie wniosku o kod w okresie trwania promocji; oraz/lub
  • nie dostarczył dowodu zakupu; oraz/lub
  • nie spełnił któregokolwiek z punktów Regulaminu; oraz/lub
  • skorzystał już z promocji, o której mowa w Regulaminie; oraz/lub
  • nie zakupił kwalifikowanego produktu X-Rite od autoryzowanego partnera handlowego

 15. X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niekompletnego, zmienionego lub nieczytelnego wniosku. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginione, spóźnione, zniszczone lub nieprawidłowo wypełnione wnioski.

 16. X-Rite Photo Europe nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne szkody uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w promocji. Dowód nadania nie jest jednoznaczny z dowodem dostawy.

 17. X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków, w celu potwierdzenia zgodności z Regulaminem promocji oraz ewentualnego egzekwowania uzupełniających informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji wniosku.

 18. Wszystkie związane z promocją dokumenty złożone przez uczestnika promocji stają się własnością X-Rite Photo Europe i nie zostaną zwrócone. Składanie fałszywych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dokumentów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z aktualnej i przyszłych promocji X-Rite Photo Europe oraz może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

 19. Decyzje X-Rite Photo Europe podejmowane w sprawie wszelkich aspektów promocji są ostateczne i wiążące.

 20. X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków promocji bez podania przyczyny, jeżeli wymagają tego okoliczność.

 21. Wszyscy, którzy prześlą niekompletny wniosek zostaną poinformowani o tym mailowo oraz otrzymają możliwość dosłania/uzupełnienia wymaganych informacji w ciągu 7 dni. Jeśli uczestnik nie spełni warunków Regulaminu we wskazanym terminie, wniosek zostanie odrzucony.

 22. Organizatorem promocji jest X-Rite Photo Europe. X-Rite Photo Europe jest nazwą handlową firmy Typemaker Limited. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres offers@xritephoto.eu

Dyrektorzy: Geoffrey Clements i Simon Prais
Firma zarejestrowana w Anglii pod numerem: 2850281
Spectrum Point, 164 Clapgate Lane, Birmingham, B32 3DE