Regulamin promocji

Promocja obowiązuje wszystkich klientów, którzy zakupili jeden z kwalifikowanych produktów oznaczonych naklejką promocyjną. Promocja trwa od 15 maja do 31 sierpnia 2019.

ColorMunki Display z DxO NIK Collection GRATIS

ColorChecker Passport Photo z DxO NIK Collection GRATIS

ColorMunki Photographer Kit z DxO NIK Collection GRATIS

i1Display Pro z DxO NIK Collection GRATIS

i1Photographer Kit z DxO NIK Collection GRATIS

i1Studio z DxO NIK Collection GRATIS

Podczas rejestracji produktu wymaganej do otrzymania licencji Nik Collection 2018 od DxO należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką oraz załączyć zdjęcie lub skan dowodu zakupu z widoczną datą wystawienia dokumentu lub zdjęcie e-maila potwierdzającego zakup. Spełnienie powyższych warunków pozwoli naszym pracownikom oddzielić poprawnie złożone wnioski, od wniosków wypełnionych niepoprawnie, które będą odrzucane.

Zgłoszenie o przyznanie bezpłatnej licencji Nik Collection 2018 od DxO musi zostać wysłane do 31 sierpnia 2019 poprzez stronę www.xritephoto.eu/dxo

Po pomyślnym złożeniu wniosku zostanie wysłany e-mail potwierdzający, wskazujący kolejne kroki umożliwiające aktywację licencji. Podczas składania wniosków oraz aktywacji licencji, prosimy o podawanie tego samego adresu e-mail, usprawni to proces nadania kodu i aktywacji.

Licencja Nik Collection 2018 od DxO musi zostać aktywowana do 31 grudnia 2019. Aby pobrać bezpłatną licencję, klient musi w pierwszej kolejności pobrać bezpłatną wersję próbną dostępną tutaj.

Po uruchomieniu wersji próbnej, klient musi aktywować docelową licencję za pomocą otrzymanego, unikalnego kodu.

Zapewnienie bezpieczeństwa unikalnemu kodowi należy do obowiązku nabywcy kwalifikowanego produktu. X-Rite Photo Europe może wysłać tylko jeden kod, do jednego kwalifikowanego produktu. Jeśli podczas rejestracji okaże się, że kod został wcześniej aktywowany, X-Rite Photo Europe będzie badał sprawę.

X-Rite Photo Europe wyda klientowi końcowemu kod dla licencji DxO NIK do wykorzystania na systemach operacyjnych mac OS lub Windows. Kod zostanie wydany za pośrednictwem strony internetowej DxO, zgodnie z Regulaminem DxO.

Oferta nie może być łączona z innymi ofertami X-Rite Photo Europe.

Promocja obowiązuje jedynie na terenie Europy.

Kod promocyjny nie może być przekazywany innej osobie, ani wymieniony na gotówkę.

Wniosek o kod musi zostać złożony przez klienta końcowego. Partnerzy handlowi nie mogą wnioskować o kod w imieniu klienta. Zgodnie z niniejszymi warunkami Regulaminu, klient może wnioskować o licencję jedynie po zakupie kwalifikowanego produktu X-Rite. Zazwyczaj proces nadawania kodu nie trwa dłużej niż 8 dni, proszę jednak wziąć pod uwagę w niektórych przypadkach możliwość przedłużenia się procedury do 14 dni.

Kod nie może zostać przyznany klientowi, który:

  • • nie zakupił kwalifikowanego produktu X-Rite w okresie trwania promocji; oraz/lub
  • • nie wypełnił poprawnie wniosku; oraz/lub
  • • nie dostarczył dowodu zakupu (skan/zdjęcie paragonu/faktury lub e-mail potwierdzający zakup); oraz/lub nie spełnił któregokolwiek z punktów Regulaminu
  • • otrzymał kod promocyjny wcześniej

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji niekompletnego, zmienionego lub nieczytelnego wniosku. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginione licencje lub korespondencję, która nie dotarła do naszego autoryzowanego zespołu.

X-Rite Photo Europe nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne szkody uniemożliwiające lub utrudniające udział w promocji. Dowód wysłania zgłoszenia nie jest jednoznaczny z dowodem doręczenia.

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich wniosków, w celu potwierdzenia zgodności z Regulaminem promocji oraz ewentualnego egzekwowania uzupełniających informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji wniosku.
Wszystkie związane z promocją dokumenty złożone przez uczestnika promocji stają się własnością X-Rite Photo Europe i nie zostaną zwrócone. Składanie fałszywych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dokumentów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika z aktualnej i przyszłych promocji X-Rite Photo Europe oraz może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.

Decyzje X-Rite Photo Europe podejmowane w sprawie wszelkich aspektów promocji są ostateczne i wiążące.

X-Rite Photo Europe zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków promocji bez podania przyczyny, jeżeli wymagają tego okoliczność.

Wszyscy, którzy prześlą niekompletny wniosek zostaną poinformowani o tym mailowo oraz otrzymają możliwość dosłania/uzupełnienia wymaganych informacji w ciągu 7 dni. Jeśli uczestnik nie spełni warunków Regulaminu we wskazanym terminie, wniosek zostanie odrzucony.

Adres do korespondencji – X-Rite Photo Europe, 164 Clapgate Lane, Birmingham B32 3DE, UK. Adres służy do przesyłania wniosków oraz korespondencji związanej z promocją.

Organizatorem promocji jest X-Rite Photo Europe. X-Rite Photo Europe jest nazwą handlową firmy Typemaker Limited.

Dyrektorzy: Geoffrey Clements i Simon Prais
Firma zarejestrowana w Anglii pod numerem: 2850281
Spectrum Point, 164 Clapgate Lane, Birmingham, B32 3DE